Bli lærebedrift

Det er ikke noe fasitsvar på hva som er den ideelle lærebedriften. Noen lærebedrifter har flere hundre ansatte, andre kanskje bare en eller to. Å være lærebedrift krever godkjenning fra fylkeskommunen der bedriften er lokalisert. Opplæringskontoret er en viktig samarbeidspartner for bedrifter som ønsker å jobbe systematisk med fagopplæring.

 
Krav til lærebedriften:

  • kunne gi opplæring i læreplanen for faget
  • ha en faglig leder som har ansvaret for opplæringen (fagbrev eller tilsvarende)
  • kunne tilby et godt arbeids- og læringsmiljø
  • melde lærlingen/lærekandidaten opp til fagprøve ved slutten av læretiden
  • ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering/dokuemntasjon av opplæring  

Medlemsbedrifter i Opplæringskontor trenger ikke full godkjenning. Bl.a. kan bedriften velge å ta på seg ansvar for deler av opplæringen. Det er ikke uvanlig at lærlinger som er knyttet til Opplæringskontor får opplæring i en eller flere bedrifter. 

Linker

Å ta inn en lærling krever at bedriften tar opplæring, veiledning og vurdering av lærlingen på alvor. Lærlingen skal ha en opplæringsplan som følger læreplanen for faget - videre skal opplæringen evalueres minst hvert halvår. For å bli en god lærebedrift er det viktig å utveksle erfaringer med andre bedrifter og vi anbefaler alle lærebedrifter å delta på ulike kurs/samlinger som både vi og fylkene arrangerer.

Opplæringskontoret for Bil- og Transportfag

Adresse:
Strandvegen 106,
9006 Tromsø

Telefon: 480 39 833
E-post:  post@bilfagtroms.no


Levert av  
mangadexmangadex