Yrkessjåfør

En utdannelse innen transportfag innebærer mange muligheter. Den er en start på et yrke med gode inntjeningsmuligheter og frihet til å råde over egen tid. Veien til egen virksomhet er kortere enn i de fleste andre jobber.

Yrkessjåførfaget:
Faget omhandler arbeid innen godstransport og persontransport.

Viktige arbeidsoppgaver er:

  • Transport av varer og personer
  • Service og kundebehandling
  • Lasting og lossing
  • Dokumentbehandling
  • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr

Yrkessjåførutdannelsen skal gi førerkort i klasse C/CE eller D/DE (lastebil/ lastebil med tilhenger, buss/buss med tilhenger). Yrkessjåførfaget krever i tillegg til førerkort i alle kategorier kompetansebevis som ADR-bevis og truckførerbevis.
 
 
Kunnskaper og ferdigheter yrkessjåføren må ha:
Yrkessjåføren må ha god trafikkforståelse, gode kjøreferdigheter og kunnskaper om miljømessige konsekvenser av handlinger i trafikken.

Yrkessjåføren må kunne arbeide planmessig og ta selvstendige avgjørelser.Du må være nøyaktig og vise ansvar for varer og passasjerer som transporteres.

Yrkessjåføren må kunne samarbeide med både kolleger og kunder og ha en utpreget serviceinnstilling. Gode kommunikasjonsevner og riktig håndtering av teknisk krevende kjøretøy er viktig.

Opplæringskontoret for Bil- og Transportfag

Adresse:
Strandvegen 106,
9006 Tromsø

Telefon: 480 39 833
E-post:  post@bilfagtroms.no


Levert av