Yrkessjåførfaget

Når du utdanner deg til yrkessjåfør, har du gode forutsetninger for en spennede karriere. Yrkessjåførutdanning gir deg førerkort i klasse C/CE (lastebil / lastebilg med tilhenger) eller D/DE (buss / buss med tilhenger).

VG1 og VG2
På VG1-nivå velger du Teknikk og industriell produksjon. På VG2-nivå velger du Transport og logistikk.

Viktige arbeidsområder er:

  • Transport av personer og gods
  • Service og kundebehandling
  • Lasting og lossing
  • Dokumentbehandling
  • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr

Kunnskaper og ferdigheter

  • Du må ha godt syn, god førlighet og generell god helse
  • Du må ha god trafikkforståelse og gode kjøreferdigheter. Samtidig må du være bevisst på miljømessige konsekvenser av dine handlinger i trafikken.
  • Du må kunne arbeide planmessig og ta selvstendige avgjørelser. Det innebærer også at du må være nøyaktig og vise ansvar for gods og passasjerer som transporteres.
  • Du må kunne samarbeide godt med kollegaer og yte service overfor kunder og passasjerer. Gode kommunikasjonsevner og riktig håndtering av teknisk krevende kjøretøy er viktig.