Bli lærebedrift

Noen lærebedrifter har flere hundre ansatte, andre kanskje bare en eller to. Å være lærebedrift krever godkjenning fra fylkeskommunen der bedriften er lokalisert. Opplæringskontoret er en viktig samarbeidspartner for bedrifter som ønsker å jobbe systematisk med fagopplæring.

Krav til lærebedriften:

  • kunne gi opplæring i læreplanen for faget
  • ha en faglig leder som har ansvaret for opplæringen (fagbrev eller tilsvarende)
  • kunne tilby et godt arbeids- og læringsmiljø
  • melde lærlingen/lærekandidaten opp til fagprøve ved slutten av læretiden
  • ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering/dokuemntasjon av opplæring

Medlemsbedrifter i Opplæringskontor trenger ikke full godkjenning. Bl.a. kan bedriften velge å ta på seg ansvar for deler av opplæringen. Det er ikke uvanlig at lærlinger som er knyttet til Opplæringskontor får opplæring i en eller flere bedrifter.

Linker

Å ta inn en lærling krever at bedriften tar opplæring, veiledning og vurdering av lærlingen på alvor. Lærlingen skal ha en opplæringsplan som følger læreplanen for faget – videre skal opplæringen evalueres minst hvert halvår. For å bli en god lærebedrift er det viktig å utveksle erfaringer med andre bedrifter og vi anbefaler alle lærebedrifter å delta på ulike kurs/samlinger som både vi og fylkene arrangerer.